Välkommen till

Ågesta Ridskola

Vi är en av Sveriges största och ledande ridskolor. Vi har 32 ponnyer och 32 hästar och erbjuder knatteridning, hästis, lektionsabonnemang, uteritter, handikappridning samt sommarläger och specialkurser.

NYHETER / HÄNDELSER

Ponnysläpp söndag 29 maj

Våra ridskoleponnyer kommer släppas i sin sommarhage söndagen den 29 maj kl 16.30. Välkommen som publik! Tänk på att komma i god tid då det brukar vara många som vill parkera vid ridskolan och man kan behöva hitta andra parkeringar.

April är anmälningsmånad för ht22/vt23

Under hela april är anmälan inför hösten 2022 och våren 2023 öppen via hemsidan och mina sidor. Ni som idag har en plats på ridskolan eller hästis ska fylla anmälan senast 30 april. Läs abonnemangsregler och annan information som kommer finnas uppdaterad i samband med anmälan.

Påskhelgen 15-17/4

Långfredagen, påskafton och påskdagen är det inga ridlektioner eller hästis. Hästarna får påskledigt och stallet är stängt för besökare dessa dagar. Alla andra dagar kring påsk är det ridning och hästis som vanligt.

RIDA HOS OSS

Knatteridning - inställt tillsvidare p g a Coronaläget

"Prova-på ridning" för barn i 2-10 års ålder.
Söndagar kl 14.30 resp 15.00.

Knattelektionen pågår 30 minuter inkl upp- och avsittning. Barnen rider i grupp med ledare till ponnyn. Förälder går bredvid de yngsta.

Knatteridningen bokas på torsdagar från kl 18.15, via telefon 08-94 15 61. Då tas bokningar till söndagen veckan efter. Efterfrågan är stor och vi vet att det kan vara svårt att komma fram på telefon för att boka.

Hästis

 • Från 6 års ålder, omfattar 10 ggr med 1 tim/vecka.
 • Kursen finns i fyra steg; hästis 1-4.
 • Det är en grundläggande kurs som ger barnen häst och stallvana. Barnen lär sig hur hästar reagerar och fungerar och hur man själv skall bete sig och handskas med dem. De lär sig borsta, leda, sadla, tränsa m m. Trygga barn, trygga hästar.
 • Efter minst 2 terminer på Hästis ges barnen företräde till lektionsridningen som startar varje hösttermin.

Anmälan till hästis 1 sker via hemsidan i april/maj. Mer information på hemsidan inför anmälan kommer finnas i mars. Kurserna startar i september vecka 36. På våren fortsätter hästis vecka 10 på samma dag och tid för de som har gått hästis under hösten. Anmälan gäller både höst- och vårtermin om inte avbokning sker.

För information om hur anmälan går till läs "nyheter och händelser" veckan innan anmälan öppnar.

Frågor om anmälan kan mejlas till info@agestaridskola.se

 

Lektionsridning på ponny

Ridskola för barn och ungdom

 • P1 Nybörjarlektion, 30 min ridning + 30 min teori
 • P2 30 min ridning + 30 min teori
 • P3 45 min ridning +30 min teori
 • P3+ 45 min ridning +30 min teori
 • P4 60 min ridning varav teori 3 gånger per termin
 • P5 60 min ridning varav teori 3 gånger per termin

I kategorierna P1 och P2 går barnen ett år. Övriga kategorier indelas efter ridkunskaper.

Lektionsridning på ridhäst

Ridskola för ungdomar och vuxna

Grupperna är indelade i kategorier H2-H5, H2 är de med lägst ridvana. Kategorierna är vårt sätt att försöka få så jämna grupper som möjligt och underlättar för dig som vill rida igen eller rida reserv i lämplig grupp.

Lektionsgrupperna startar hösttermin med uteritter i Ågestas vackra natur. Resten av året har lektionerna tonvikten på dressyr samt hoppning c:a var femte gång. Lektionstiden är 60 min.

Uteritter på ridhäst - förnärvarande har vi inga uteritter 

En fast grupp på söndagar kl 09.30-11.00. För vana ryttare.

Ritterna genomförs i alla väder. Ridterrängen i Ågesta omfattar stora öppna fält med möjlighet till friska galopper på hästar som är mycket terrängvana. Skrittpassen går genom stora spännande skogsområden med otroliga variationsmöjligheter.

Handikappridning

På Ågesta finns ett 40-tal aktiva ryttare med funktionsnedsättning.

Stockholms handikappridklubb samverkar med Ågesta Ridskola för att anpassa både hästar och aktiviteter till individens förmåga. Tack vare bra medhjälpare kan såväl ordinarie lektionsridning inomhus, som utomhusritter anordnas. Även tävlingar finns på programmet från klubbnivå till svenska mästerskap.

Läs mer om Stockholms Handikappridklubb på www.stockholmshandikappridklubb.se

Ridavgiften faktureras terminsvis. Var vänlig respektera sista betalningsdag.
Skriv Fakturanumret först på noteringsraden, så att det verkligen kommer med på vårt kontoutdrag.

OBS! Fakturanummer måste anges på inbetalningen! Då många inbetalningar är svåra att placera på rätt kund.

Läs rutan "Totalt att betala" inkl moms (6%).

En bestämd dag och tid är reserverad 1 gång per vecka under pågående läsår, höst- och vårtermin. Medlemskap i Ågesta Ridklubb är obligatoriskt.

 • Intresserad av abonnemang? Anmäl intresse via fliken "Intresseanmälan". 
 • För fortsatt abonnemangsridning efter sommaren görs ny anmälan för alla ryttare genom MINA SIDOR före 1 maj.
 • Besked om plats på abonnemang fås via MINA SIDOR under juni månad.
 • Inga frågor angående abonnemang svaras på under juli månad
 • Avbokning av ridabonnemang skall ske senast 1/8 inför höstterminen respektive 1/12 inför vårterminen.
 • Ridabonnemang som avbokas under terminens första månad, augusti respektive januari, debiteras för missade lektioner + en administrationsavgift på 300 kr.
 • Efter augusti resp januari månad fortlöper ridabonnemanget och kan ej brytas under pågående betalningsperiod=termin. Abonnemanget kan eventuellt överlåtas till ryttare från Ridskolans kölista.
 • Terminsavgiften är lektionspriset x antal ridlektioner.
 • Terminsavgiften skall betalas senast den 31/8 resp 31/1. Faktura erhålles vid terminstarten.
 • Påminnelseavgift 50 kr debiteras den som inte betalar i tid.
 • Medlemsavgiften i Ågesta Ridklubb faktureras separat från ridklubben för varje kalenderår.
 • Ryttaren skall infinna sig 30 min före sin lektionstid för att borsta, sadla och tränsa sin häst.
 • Vid förhinder el. sjukdom har eleven i första hand rätt att ordna likvärdig ersättare och i andra hand lämna återbud. Återbud lämnas senast kl 15:00 dagen före lektionsdagen via telefon 08-941561. 
 • Ersättare ska meddelas på samma telefonnummer, senast kl 13.00 dagen då lektionen äger rum, på vardagar och kl 08.00 på helgen. 
 • Ersättaren ska ha likvärdig ridvana/kunskap och därmed kunna rida samma hästar/ponnyer som ordinarie ryttare
 • Ersättaren ska kunna rida samma storlek på häst/ponny som den man ersätter.
 • Du ansvarar själv för att din ersättare uppfyller kriterierna för ersättare, är du osäker stäm av detta med din ridlärare i god tid innan lektionen.
 • Ersättaren skall vara medlem i Ågesta Ridklubb under innevarande år
 • Ersättare på hopplektion måste ha en ordinarie plats på ridskolan
 • Ersättare kan nekas ridning om kriterierna inte uppfylls och av instruktören uppfattas som ej lämplig i aktuell grupp
 • En ersättare kan inte sätta in en ersättare på sin plats, dvs en lektion kan inte överlåtas i andra hand.
 • Ersättare ska ha ordinarie plats på ridskolan.
 • Ersättare som har meddelats till ridskolan kan därmed inte ändras.
 • Ryttaren får i mån av plats rida igen sitt återbud på annans återbudsplats.

 • Igenridning av återbud bokas senast dagen före via stallkontoret. Igenridning måste ske inom samma termin.

Höstterminen 2021 startar tisdagen den 10 augusti och pågår till och med onsdagen den 22 december. Anmälan som gjordes inför höstterminen gäller även under vårterminen 2022.

Vårterminen 2022 börjar fredagen den 7 januari. Inställda dagar under våren är långfredagen, påskafton och påskdagen.

För dig som har ridvana och vill börja rida på Ågesta Ridskola

Om du har barn som redan har ridvana och vill börja rida på Ågesta Ridskola, mejla till info@agestaridskola.se , så kontaktar vi dig när vi har en ledig plats. För vuxna med ridvana är det endast om du rider LA dressyr eller högre som det kan finnas chans till plats, då andra lediga platser går till ungdomar som byter från ponnygrupp till hästgrupp. Vi har inga nybörjargrupper för vuxna. 

The Gravity Forms plugin is not activated