Maria

Maria har varit på Ågesta sedan länge. Har haft egen häst en längre tid men nu istället gett den tiden åt döttrarnas häst och tävlingsintresse.

Maria undervisar främst storhästgrupper. Jobbar viss tid i butiken.