Elin A

Elin började på Ågesta januari 2020. Hon har tidigare varit på Ågesta som dressyrelev hos Kristian. Elin kommer jobba i stall och med undervisning