OM RIDSKOLAN

Gård & Ridskola

Som en av Sveriges största och ledande ridskolor, erbjuder vi lektionsridning på 32 ponnyer och 32 hästar. Vi har även Gårdscafé, Konferens, Ridsportbutik m.m.

Gårdscafé

Följ doften av äkta nybakta hemgjorda bullar varje dag! På menyn finns alltid ett flertalet maträtter och bakverk, allt hembakt med svenska råvaror så långt det är möjlig


Ridsportbutik

Butiken inriktar sig på att ge alla ridintresserade möjligheten till ett brett sortiment av rid och hästutrustning på ett enkelt och personligt sätt

Vi är en av Sveriges största och ledande ridskolor. Vi erbjuder Knatteridning, Hästis, Lektionsabonnemang, Uteritter, Handikappridning, samt Sommarläger och Specialkurser.

Ridskolan erbjuder:

Knatteridning 

Prova-på-ridning i grupp för 2-10 åringar

Hästis

För barn 6-11 år, grundläggande hästskötarkurs 10 v/termin

Lektionsabonnemang

Lektionsabonnemang med en bestämd dag och tid varje vecka

Uteritter

Uteritter på stor häst året om i alla väder

Sommarläger & Kurser

Sommarläger och specialkurser.

Handikappridning

För personer med funktionsnedsättning

Ågesta Ridklubb är en ideell förening och Stockholms läns näst största ridklubb med ca 1000 medlemmar.

De är anslutna till Svenska Ridsportförbundet som har som mål att bland annat främja ridningen i Sverige, på det sätt som anges i Ridsportförbundets stadgar.

Klubben bedriver och ansvarar för olika aktiviteter som köps av ridskolan, som ridlektioner, hästis, teorilektioner för ponnyryttarna och lördagsaktiviteter.

Klubben initierar och bekostar även utbildningar, exempelvis ungdomsledarutbildning, märkes- och stildomare, styrelsemedlemmar.

Läs mer om Ågesta Ridlubb på deras hemsida www.agestaridklubb.se

Ridklubben skickar ut separat faktura på medlemsavgiften per kalenderår.

Kristian von Krusenstierna har ridit i det svenska dressyrlandslaget sedan 1992. Kristian har ridit SM, NM, EM, VM och Världscup final.

I utbildningsstallet står hästar i åldrarna 4 år och äldre i träning. Kristian undervisar elever på ridskolan och elever med egna hästar.

Ågesta har genom detta en unik bredd, från nybörjare på ridskolan till ridning på högsta nivå i världseliten.

Ågesta gård  - ett modernt
storstadsnära jordbruk, med ridskola, kreatursskötsel och egen ekologisk
grovfoderproduktion.

 

Gårdsarrendet omfattar 180 ha varav ca 80 ha är naturreservat som till
största del består av rena naturbetesmarker, vilka betas och sköts om av
gårdens 74 hästar och ca 40 kreatur

 

Den omfattande växelbetesdriften är en förutsättning för bevarandet av det öppna
landskapet och den biologiska mångfalden.
Betessäsongen för kreaturen är från maj till sent i november. Hästarna
betar från juni till september.

 

Naturreservatet  bildades år 2000 av
Huddinge kommun och Länsstyrelsen i Stockholm
som en del i natura-2000 projektet. Förvaltningen av detta sker i
samarbete mellan Ågesta Gård, Huddinge kommun och Stockholms stad.

 

När djuren inte är på bete, äter de egenproducerad ekologiskt grovfoder.
Från vall som endast gödslas med det egna häst/ko gödslet som produceras under
året. Ett kretsloppstänk som genomsyrar hela verksamheten på Ågesta Gård.

 

Ågesta kan erbjuda köttlådor av det egna nötköttet två till tre gånger per år. Intresserade skickar ett mejl till ekologisktkott@agestagard.se
När det är dags för leverans kommer en förfrågan om man är intresserad.

 

Ågesta Gård är självförsörjande på el tack vare den solcellsanläggning som familjen investerade i år 2018.
Den producerar årligen  400 000 kWh.

1910 kom Ågesta Gård i familjens ägo. Stockholms stad köpte gården 1945 och familjen arrenderar sedan dess.

1954 fick Jan von Krusenstierna med syskon ett gotlandsruss i julklapp. Detta lilla russ blev starten på en lång och lyckad russ-avel som lade grund för den kommande verksamheten.

På 60-talet såldes de 60 mjölkkorna p.g.a utdömda arbetarbostäder och dålig lönsamhet. Stockholms stad ålade familjen att hålla åkermarken gräsbevuxen och öppen för det rörliga friluftslivet, främst med tanke på utbyggnaden av förorten Farsta. Därav fick hästar ta en del av ansvaret för att hålla markerna öppna.

Genom familjens hästintresse startade man ridskola med uteritter på gårdens egenuppfödda små Gotlandsruss. Lektionsridningen tog fart 1974 genom ombyggnaden av en loge till ridhus.

1978 tog Jan och Margaretha von Krusenstierna vid och startade familjeföretaget Ågesta Gård och Ridskola AB. Det drivs än idag som ett familjeföretag nu med barnen Anna och Kristian involverade.

Familjen investerade i ett nytt stort ridhus 1984 för att möta efterfrågan. 10 år senare byggdes detta ridhus ut för större utrymme men även för att få plats till ett stallcafé.

Ågesta-andan skapades genom en anläggning som alltid var öppen för häst och ridintresserade, där personer möttes och fann varandra kring en gemensam punkt nämligen hästen. Verksamheten växte successivt i lokaler som blev allt mer frestade.

2010 byggdes anläggningen om utav Stockholms Stad till att erbjuda en säkrare och mer trivsam miljö för hästar, kunder och personal. Bygget pågick i cirka ett år och skapade en modern anläggning som kunde möta framtiden och inspirera många andra hästanläggningar runt om i Sverige.

Ridskolan har idag drygt 900 ridande elever per vecka och 140 barn på Hästis. Anläggningen räknar med cirka 50 000 uppsittningar per år.

Praktik

Som HYN-godkänd praktikplats erbjuder vi olika upplägg för er som söker praktikplats.

Allt från dag-, veckopraktik för er som går i skolan till långpraktik för ansökning till t.ex. hippologutbildning.

Kombination med praktik både på ridskolan och i dressyrstallet (se www.kristianvk.se) kan göras.

Praktiktid i ridskolan 07.00-15.00 för gymnasieelever respektive 08.00-15.00 för grundskoleelever.

Exponera ditt företag?

Ågesta Ridskola har mellan 1500-2000 personer varje vecka som besöker ridskolan, från små barn till vuxna.

Ta chansen att exponera ert företag i en verksamhet som innehar en av landets största tjejidrotter och på ett enkelt sätt nå ut till gamla som nya kunder till ert företag.

Med två stora tv skärmar vid centrala platser på anläggningen finns möjlighet att synas med information om ert företag. Mejla info@agestaridskola.se vid intresse