Vår anpassning till rådande läget kring Covid-19

Nya allmänna råd och vår anpassning till rådande läget kring Covid-19

Från den 29 september gäller Folkhälsomyndighetens nya allmänna råd. I dessa står bland annat att vaccination är det bästa sättet att undvika att bli allvarligt sjuk i Covid-19 och för att skydda andra bör man stanna hemma vid symtom på Covid-19

Vi fortsätter att jobba med att skydda varandra och vår personal!

  • Vi hjälps åt att hålla avstånd på alla platser i stallet och i ridhusen
  • Ha god handhygien och fortsätt gärna använd handsprit.
  • Använd gärna handskar i stallet.