Höstens ridtider finns på mina sidor

Genom att logga in på mina sidor kan man se ridtiden för hösten 2022 och våren 2023. Höstterminen börjar måndagen den 8 augusti. Om man vill avboka sin ridplats så ska det ske via mejl senast 1 augusti. Under augusti kan det eventuellt finnas möjlighet att byta ridtid i mån av plats. Om du vill byta ridtid så meddela oss så snart som möjligt, dock behöver det inte ske före 1 augusti. Om du inte kan logga in på mina sidor så hör av dig på info@agestaridskola.se i juni .