Allmän information angående Corona Virus, Covid-19

Om det nya coronaviruset

Den här informationen riktar sig till dig som
nyligen har rest från områden där det nya
coronaviruset sprids.

Vad behöver du göra?

Du som har varit i ett område med pågående smittspridning under de senaste 14 dagarna:
• Om du får luftvägssymtom som hosta,
andningssvårigheter eller feber – ring
1177 Vårdguiden (telefonnummer 1177)
för sjukvårdsrådgivning.

Allmänt förebyggande åtgärder för att
förhindra smittspridning
• Kom ihåg att hosta och nys i armvecket.
• Tvätta händerna med tvål och vatten