Tindra

e.
u.
ue.
Ras:
Född:
Färg:
Kön: sto
Kom till Ågesta:
Utbildningsnivå: