Taurmore Kit Kat

Född: 2016
Färg: Skäck
Imp Irland
Kön: Sto
Kom till Ågesta: aug 2021
Utbildningsnivå: LB