Skattgårds Pirat

e. Willoways Goldiggeru.
ue.
Ras: New forest
Kön: val
Född: 2003
Färg: Brun
Höjd: 139cm
Kom till Ågesta: 2009
Utbildningsnivå: