On a Frolic

e. u.
ue.
Ras: hbl
Kön: sto
Född: 1998
Färg: mbr
Höjd: 160
Kom till Ågesta: 2011
Utbildningsnivå: