Mackan

e. u.
ue.
Ras:
Kön: val
Född: 2001
Färg: Rödskimmel
Höjd: 126cm
Kom till Ågesta: 2009
Utbildningsnivå: