Lamints

e. u.
ue.
Ras: Imp Lettland
Kön: Valack
Född: 2007
Färg: Brun
Höjd: 171
Kom till Ågesta: 41275
Utbildningsnivå: