Karlo

e. u.
ue.
Ras:
Kön: Valack
Född: 1994
Färg: Svettfux
Höjd:
Kom till Ågesta: 2002
Utbildningsnivå:

Ägdes av Stockholms Handikappridklubb. Såld sommaren 2005