Gaspers

e. u.
ue.
Ras: Lettiskt hbl
Kön: Valack
Född: 2002
Färg: Mörkbrun
Höjd: 165cm
Kom till Ågesta: 2008
Utbildningsnivå: