Fortune Flight

e. u.
ue.
Ras: korsning
Kön: val
Född: 2003
Färg: Svettfux
Höjd: 137cm
Kom till Ågesta: 2010
Utbildningsnivå: