Dilba

e. Russian Ivory xx RP 113u. Dockan 2655
ue. Björn 315
Ras: Fullblod/russ
Kön: Sto
Född: 35541
Färg: Fux
Höjd:
Kom till Ågesta: 2003
Utbildningsnivå:

Dilbas far är ett Engelsk fullblod och mor är russ. Morfars far heter Dröm 131 och användes flitigt i Ågestas egen russavel på 60- och 70-talet. Dröm 131 var känd för att nedärva ett bra temprament, vilket stämmer väl överens på Dilba. Avlivad 2010