Coiette

e. Castor
u.
ue. Dolomit
Ras: Svenskt Halvblod
Född: 2 juni 1998
Färg: Mörkbrun
Kön: Sto
Kom till Ågesta: 2008
Utbildningsnivå: