Casper

Ras: imp Holland
Född: 1997
Färg: isabell
Kön: Valack
Kom till Ågesta: 2007
Utbildningsnivå: