Budda

e. u.
ue.
Ras: korsning
Kön: Sto
Född: 2003
Färg: Brun
Höjd: 140cm
Kom till Ågesta: 2009
Utbildningsnivå: