Betsy

e.
u.
ue.
Ras: Korsn
Född: 2006
Färg: fux
Kön: sto
Kom till Ågesta: 2011
Utbildningsnivå: